2,5 kg
2,88 kg
Fina regnbågar från Kärrgetsjön
Vak!!!
1,8 kg
Regnbåge i Kärrgeten, 2,7 kg
Storfiskare Mikko från Västerås in action!
Kärrgeten
Inplantering i Stora Ton, v 19
Kamp med regnbåge