Bilder på förbättringsarbeten

Nya bryggor klara
Bryggan i Krampensjön har fått nya flytblock.
Bryggan vid Krampensjön
Gångbrädor är förbättrade till bryggan vid Fräkentjärn och Kärrgetssjön har fått förbättring på vänster sida om badplatsen, plats att stå och fiska på
Gjutning av plintar till bryggan i Lilla Ton
Mitt i arbetet med nya bryggor
Lagning - Bredtjärn
Krampensjön