5,2 kg regnbåge
Grov fisk släpps ut, mellan 2 - ca 5 kg
5 kg
3,9 kg slinter ur greppet vid fotografering

Bilder från fiskeisättning 2011-06-01

Mera grov fisk
Flera.........
Kärrgetsjön