Hällsjön maj 2016
Ny brygga Stora Ton maj 2016
Nya bänkar vid Hällsjön maj 2016
På väg att börja ta upp den gamla bryggan.
Ny kastplats vid Holmsjön.
Ny "ljugarbänk".
Målning
Krampensjön
Nya sängar/britsar i Krampen stugan.
Stugan vid Krampen. Nya bänkar/britsar har gjorts.
Nytt bord vid Lilla Ton

Åtgärder/reparationer

Ny brygga vid Lilla Ton maj 2016
Nya bänkar vid Hällsjön maj 2016
Fått upp några sektioner.
Färdigmålat
En av de nya kastplatserna vid Holmsjön
Ny kastplats
Bryggan på väg ner till Lilla Ton
Bryggorna klara
Nytt bord vid Lilla Ton
Flytbryggan Krampen
Ny brygga vid Stora Ton maj 2016
Kärrgetsjön maj 2016
Sista sektionen på väg upp.
Mera "bryggarbete"
Ny brygga snart på plats
Bryggorna på plats i Lilla Ton
Gjutning av plintar till bryggan i Lilla Ton
Bredtjärn
Spång över bäcken vid Kärrgeten är lagad!
Mitt i arbetet med ny brygga till Lilla Ton.

Genomförda/påbörjade åtgärder och reparationer: 

 • Ny dassring på dasset i Kärrgetsjön.
 • 4 st nya kastplatser är gjorda vid Holmsjön.
 • Spång över bäcken vid Kärrgeten är lagad!
 • Ståplatsen i södra änden av Holmsjön är lagad.
 • Nya bryggor i Lilla Ton klara.
 • Kontinuerlig städning runt alla sjöar!
 • Kontinuerlig rengöring och kalkning av alla utedass.
 • Nytt tak på vindskyddet vid Kärrgetsjön.
 • Alla kastgator är röjda vid Lilla Ton.
 • Nytt bord vid Lilla Ton.
 • Lagat dassdörren till dasset i korset vid Krampen.
 • Bryggan i Krampensjön har fått nya flytblock.
 • Landgång över dike åtgärdat vid Bredtjärn .
 • Reparation av brygga vid campingen.
 • Campingplatserna: Fläkt på dass lagad, krattning på platserna gjord och alla platser är ordentligt utmärkta.