I Kärrgetens fiskeområde ingår följande sjöar:

  • Kärrgetsjön
  • Stora Ton
  • Lilla Ton

 Kontinuerlig utsättning av fisk i samtliga sjöar.

Kärrgeten
Kärrgeten
Lilla Ton
Stora Ton
Kärrgetsjön
Kärrgetssjön
Kärrgeten
Lilla Ton
Lilla Ton
Stora Ton
Kärrgeten
Kärrgeten
Kärrgeten
Lilla Ton
Lilla Ton
Stora Ton
Kärrgetsjön