Kräftfisket pågår 10 aug - 30 sept

För information och köp kontakta oss.