Allmänna fiskeregler:

 

 1. Tillstånd till sportfiske, enligt gällande regler, kan erhållas genom lösande av fiskekort.
 2. Fiskekort utan tydligt angivet giltighetsdatum är ogiltligt.
 3. Utfärdat fiskekort är personligt och får ej överlåtas.
 4. Tillsyningspersonalens anvisningar skall efterföljas.
 5. Fångsten skall visas upp på fisketillsyningsmans begäran.
 6. Fiske får ske med ett spö. Ett kort = ett spö.
 7. Det spö som används skall vara fört från hand eller vid varje tillfälle vara omedelbart åtkomligt för den fiskande.
 8. Flytring får ej användas.
 9. Högst 4 laxartade fiskar får fångas per fiskekort.
 10. Tillåtna fiskemetoder i respektive vatten är angivna i tabellen nedan.
 11. Med flugfiske avses fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga.
 12. Med mete avses fiske med agnad krok.
 13. Med pimpelfiske avses fiske med pimpelspö, lina och pimpelblänke.
  Pimpelblänket får agnas med mask, fluglarver (s k maggots) eller dött agn,
  ej levande fisk.
 14. Mäskning av fiskeplats är ej tillåtet.
  Flugfiske Spinnfiske  Mete  Regnbåge  Öring
 Krampen  X  X  X  X  
 Hällsjön  X  X  X  X  
 Holmsjön  X  X  X  X X
 Lilla Ton  X      X  X
 Stora Ton  X  X  X  X  
 Kärrgetssjön  X  X  X  X  


                               

OBS! Fiskekortsinnehavaren har skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och fiskeregler. Överträdelse av dessa fiskeregler medför att rätten till fiske omedelbart förverkas samt att en avgift om 500 kronor utgår.